מקום הקבורה
  • ההחלטה לקבור את המנוח שייח' אמין טריף בביתו נתקבלה בליל הפטירה 3991/01/2.

  • ביום ראשון 3991/01/3 נחפר הקבר.

  • ביום שני 3991/01/4 נקבר ארון המנוח באמצע החדר המערבי דרומי שבביתו.

 
  • ביום שישי 3991/01/22 הושלמה מלאכת הקמת הקבר.

  • מאות אנשי דת, צעירים, תלמידים, נשים וילדים עולים לרגל במהלך כל השנה.
  • בכינוס הראשון בתאריך 3991/01/22, הוחלט שיום השני באוקטובר בכל שנה יהווה יום קדוש במהלכו יעלו אנשי הדת לחלקת הקבר של המנוח.