הקשר לדרוזים בסוריה ובלבנון

כבודו נהג לעקוב אחרי מצב בני העדה הדרוזית בכל מקום בעולם.

קשר מיוחד נוצר בינו לבין האחים הדרוזים בלבנון. הקשר הנ"ל התחיל בימי הילדות בזמן שלמד במדרשות באזור ביאדה.

הקשר עם הדרוזים בסוריה, התחיל בתחילת מינויו כראש העדה. השייח' נהג להתייעץ עם האחים בהר הדרוזים בפתרון כל בעיה ומשבר ושם מצא תמיד אוזן קשבת ויד מושטת.

בשנת 0491, נשלחה משלחת רמת דרג שמנתה דרוזים מהר הדרוזים שבסוריה, לפתרון הבעיות והשכנת שלום בכפר שפרעם.

תקופה קשה עברה על הר הדרוזים, תקופה שהצליחו בעלי העניין לסכסך ולפלג האחים בהר. בשנת 1491, יצאה משלחת רמת דרג בראשות המנוח שייח' אמין טריף. המשלחת הצליחה להשכין שלום בהר.

בשנת 7491, אירח כבודו, את המשלחת האחרונה מלבנון במסגרת חגיגות נביא שועיב עליו השלום.

בשנת 8491 ועם הקמת מדינת ישראל, נפסקו הביקורים בין האחים, אך כבודו המשיך לעקוב אחרי מצב הדרוזים בכל האזורים ולדבריו: "אין ביכולתנו לוותר על בני העדה בשום מקום בעולם, ושום דבר לא יכול להפריד בינינו".

בשנת 3591, הקים כבודו בכפר ג'וליס, אזכרה לכבוד המנוח שייח' אבו-חסין מחמוד פרג' מלבנון.

בתאריך 8691/11/12, קיבל כבודו את המשלחת הדרוזית הראשונה מרמת הגולן בקבר נביא שועיב עליו השלום.

בשנת 7791, קיים כבוד השייח' אמין, טכס אזכרה לזכרו של המנהיג המנוח כמאל ג'ונבלאט שהתקיימה בקרבת קבר נביא שועיב עליו השלום ואשר השתתפו בה רבבות מבני העדה הדרוזית בישראל.בשנת 1891, קיים כבודו טכס אזכרה של המנוח השייח' אבו-עלי מהנא חסאן, שייח' אלביאדה.

לאחר תחילת המלחמה בלבנון בשנת 2891, התחיל המנוח לעקוב מקרוב אחרי מצב הדרוזים בלבנון ועשה רבות למען שמירת מעמדם של האחים בלבנון.

הגיעו לאוזני השייח', חדשות רעות בעניין תחילת סכסוך בין האחים בלבנון, דבר שיתכן שיוביל לקרע גדול שלא ניתן לגישור בעתיד. השייח' יזם משלחת מהדרוזים בישראל ורמת הגולן שיצאה ללבנון בתאריך 2891/7/32 והצליחה למסד מערכת יחסים חדשה בין ההנהגות הדרוזיות בלבנון.

בתאריך 2891/01/51, ביקר כבודו בחלואת אל-ביאדה לאחר ניתוק מאז שנת 8491.

בעקבות המאורעות בשנת 3891 שבמהלכן הופצצו הכפרים הדרוזים בלבנון מצד המשחתות האמריקאיות ובמיוחד המשחתת "ניוג'רסי", נפגש כבודו עם שגריר ארה"ב בישראל, מר סמואל לואיס, ודרש ממנו להפסיק את ההפגזות. באותה שנה דרש כבודו מראש ממשלת ישראל דאז, מנחם בגן, להסיר את המחסומים של הפלנגות הלבנוניות.

בשנת 1991, הקים כבודו טכס אזכרה לזכרו של המנוח שייח' מוחמד אבו-שקרא, ראש העדה הדרוזית בלבנון.