תנאי שימוש באתר

אתר זה תוכנן ע"י פאדל האני טריף ובסיוע ראש העדה הנוכחי שיוודא לחיים ארוכים שיח' מואפק טריף.

רעיון הקמת האתר החל להתבשל לאחר מותו של המנוח שיח' אמין טריף במטרה להנציח את שמו ולהפיץ את מורשתו של המנוח.

האתר נבנה ללא מטרות רווח ולכן אין להשתמש בחומרים שבאתר למטרה מסחרית כלשהיא .

כל שימוש שלא מתיישב עם מטרת האתר יראה כהפרת זכויות ויהווה עילה לתביעות משפטיות.